Skriv ut den här sidan

Vi erbjuder

Välkommen till Täby vårdcentral!

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring din behandling.

Vi erbjuder medicinsk vård, stödsamtal, samt hjälper dig med provtagning och vaccinationer.

Du kan även få hjälp med bland annat:

  • Att förnya recept
  • Få råd och stöd om du har barn
  • Att få stöd från en diabetessköterska

Vi erbjuder också en astma/KOL-skola och överviktsgrupper.

Vi utfärdar intyg för

  • Sjukskrivning
  • Vård av barn/tillfällig föräldrapenning
  • Behov av god man/förvaltare
  • Behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Intyg vid inställd resa på grund av sjukdom
  • Intyg som är begärda av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

Övriga intyg, som till exempel friskintyg, dykintyg, intyg för arbete utomlands hänvisar vi till mottagningar som är specialiserade för just detta.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept eller be mottagningen kontakta dig.

Du som har behov av rehabilitering under och efter cancerbehandling

Centrum för cancerrehabilitering finns för dig som har behov av rehabilitering under och efter cancerbehandling. Vi arbetar med en långsiktig och planerad rehabilitering med målet att du ska komma tillbaka till ett bra liv efter din cancerdiagnos.

Inget remisstvång - sök själv till oss

Du kan söka själv genom att ringa. Vi har inget remisstvång. Någon från oss ringer upp dig samma dag eller nästföljande vardag och hör efter vilka behov du har.

Vi finns på Sabbatsbergs sjukhus

Kontakta oss på telefon 08-123 676 00. 

Läs mer på vår webbplats: rehabcancer.se